Lovliggørelse Anneks

Byggeperiode 2019
Placering Aavej 20, Ballen Samsø
Bygherre Linda Rasmussen
Kategori Enfamiliehus

Vores rolle totalrådgiver

For bygherre har vi udarbejdet opmåling af eksisterende bebyggelse, skitse og myndighedsprojekt, samt teknisk dokumentation jvf. BR 18.

Udarbejdelse A1 Projektgrundlag Ingeniør